Działalność
Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno- bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.

Realizacja celów statutowych możliwa jest dzięki prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, a w szczególności działalności hotelowej.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 14 do 31 sierpnia 2017 roku w związku z okresem urlopowym odwołane zostają wszystkie dyżury w sprawie weryfikacji wniosków. Wobec powyższego termin składania wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w miesiącu październiku zostaje przesunięty do 15 września.
Przepraszamy za utrudnienia

Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2017 roku na stronie zamieszczono nowe formularze wniosków (dotyczy dotacji) oraz sprawozdania. Nowe formularze obowiązkowe są dla projektów realizowanych od miesiąca maja, a więc wniosków składanych do 10 kwietnia br.


PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

ZAPOMOGI
Regulamin przyznawania zapomóg

Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik do wniosku o zapomogę i dotację

DOTACJE
Regulamin przyznawania dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji dla wnioskodawców indywidualnych

Wniosek o przyznanie dotacji dla organizacji i kół naukowych

Lista wymaganych załączników

Załącznik do wniosku o dotację - kosztorys

Załącznik do wniosku o dotację - plan działania

Załącznik do wniosku o dotację - lista uczestników

Załącznik do wniosku o dotację - osobowe