Struktura

Pracownicy naukowi:
1. Prof. dr hab. Andrzej Chwalba - Przewodniczący Rady Fundacji
2. Prof. dr hab. Renata Przybylska
3. Prof. dr hab. Stanisław Sroka
4. Prof. dr hab. Jan Tkaczyński
5. Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
6. dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ
7. dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
8. Dr hab. Henryk Głąb
9. dr Kamil Klonowski - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
10. dr Agata Cebera

Przedstawiciele studentów
1. Marcelina Kościołek
2. Rafał Koziołek
3. Mateusz Kopaczyński
4. Monika Jeleń
5. Krzysztof Drojewski
6. Paulina Bejm
7. Konrad Serafin
8. Sebastian Skonieczka