Struktura

Pracownicy naukowi:
1. Prof. dr hab. Andrzej Chwalba
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
3. Prof. dr hab. Renata Przybylska
4. Prof. dr hab. Maciej Salamon
5. Prof. dr hab. Jan Tkaczyński
6. Prof. dr hab. Beata Tobiasz - Adamczyk
7. Dr hab. Henryk Głąb
8. Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
9. Dr Piotr Kostański
10. Dr Kamil Klonowski

Przedstawiciele studentów
1. Sławomir Adamczyk
2. Cyprian Chmielewski
3. Daromir Godula
4. Monika Kamińska
5. Dawid Kolenda
6. Patrycja Piłat
7. Emilia Wilgucka